Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 7 februari, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 7 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de arbeidsmobiliteit tussen het Waalse en Vlaamse Gewest in het licht van de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Forem

               Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het pact om meer Waalse werknemers naar Vlaanderen te halen

               Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het pact om meer Walen in Vlaanderen te laten werken en de versoepeling van de taalvoorwaarde Nederlands

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de vernieuwde samenwerking tussen Wallonië en Vlaanderen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan

2.     Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het dreigend watertekort in Vlaanderen

3.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijke) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpak van illegale jachtpraktijken met hazenwindhonden in Vlaanderen

4.     Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpak van de asbestproblematiek in Vlaanderen

5.     Actuele vraag van Marc Hendrickx (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de definitieve terdoodveroordeling van VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali door het Iraanse gerecht

6.             Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de grote achterstand bij betalingen door het Rampenfonds

               Actuele vraag van Herman De Croo (Open Vld) Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de lange wachttijden bij het Rampenfonds

7.     Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de impact van de recente beslissing van Lufthansa betreffende Brussels Airlines op de luchthaven van Zaventem, de tweede economische groeipool in Vlaanderen

8.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de wachtlijsten bij het Agentschap Integratie en Inburgering

9.             Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de Unia-studie inzake ongelijkheid in het Vlaams onderwijs

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de Diversiteitsbarometer Onderwijs van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de Diversiteitsbarometer van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de adviezen van Unia naar aanleiding van hun Diversiteitsbarometer Onderwijs

10.   Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de taalvereisten Nederlands bij zorgberoepen

11.   Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel