Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 november 2019, 14 uur

Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 november 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 6 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over een taaltest bij kleuters

- Actuele Vragen:

1. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de opmerkingen van het Europees Milieu-Agentschap (EMA) betreffende de Belgische CO2-reductie

Actuele vraag van Chris Steenwegen (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het afvoeren van het instrument van de CO2-taks

2. Actuele vraag van Bruno Tobback (sp·a) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de ingebrekestelling van het Vlaams Gewest wegens het ontoereikende luchtkwaliteitsplan

3. Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de aanpak van huisjesmelkerij en verkrotting

4. Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over het nieuwbouwproject voor een nieuw VRT-gebouw

5. Actuele vraag van Tom De Meester (PVDA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de reactie van de Vlaamse Regering op de aangekondigde betoging van het VRT-personeel

6. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het activeren van gepensioneerden

7. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de data van 'Provincies in cijfers' die een snelle toename van het aandeel allochtonen in de bevolking aantonen en de noodkreet vanuit bepaalde gemeenten in dit verband

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel