Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 juni 2018, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 juni 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 6 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het fiets-DNA van de Vlaming en de veiligheid van de fietspaden

               Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de opmaak van een plan om samen met de lokale besturen de achterstand inzake fietsinfrastructuur weg te werken

2.     Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de nood aan extra containercapaciteit in de Antwerpse haven en de aanleg van het Saeftinghedok

3.             Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het voorstel van de federale minister van Justitie inzake het opstarten van een verplicht deradicaliseringstraject bij de opvolging van geradicaliseerde gedetineerden

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het project ‘Theologische aanpak islamitische radicalisering’ om gedetineerden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijheid te deradicaliseren

4.     Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de zorgzekerheid voor minderjarige personen met een handicap met een dringende zorgvraag naar een persoonlijkeassistentiebudget (PAB)

5.     Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de realisatie van een supersnel gebiedsdekkend fibernetwerk in Vlaanderen

6.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het aflopen van de tijdelijke uitzondering voor Amerikaanse invoerheffingen op Europees staal en aluminium en het risico op een nakende handelsoorlog met de VS

7.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het voorgestelde afvalplan van de verpakkingsindustrie en het uitblijven van een verpakkingsplan van de Vlaamse Regering

               Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de reactie van de Vlaamse Regering op het voorgestelde afvalplan van de verpakkingsindustrie

               Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het afvalplan van de verpakkingsindustrie

8.     Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de beslissing van Umicore om een nieuwe batterijfabriek in Polen te bouwen en niet in Vlaanderen

9.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over lessen Turks in Gentse stedelijke scholen door leerkrachten die betaald worden door de Turkse regering

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel