Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 juli 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 juli 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 6 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het stijgend aantal gebruikers van de speedpedelec

2. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over gratis openbaar vervoer als antwoord op de stijgende brandstofprijzen

3. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de urgente vraag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid om de werkzaamheidsgraad te verhogen

4. Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over het advies van de SERV betreffende beleidsevaluatie

5. Actuele vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opsporing van baarmoederhalskanker

Actuele vraag van Maaike De Rudder (cd&v) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de HPV-test als middel voor vroegdetectie van baarmoederhalskanker

Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de nood aan een betere HPV-preventie

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de terugbetaling van de HPV-test

Actuele vraag van Freya Van den Bossche (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het versterken van de preventie van baarmoederhalskanker

6. Actuele vraag van Veerle Geerinckx (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de afbouw van het zorgaanbod door personeelstekort

7. Actuele vraag van Tinne Rombouts (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de zogenaamde vernietiging van te veel geproduceerde varkens

Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de uitspraken van de minister betreffende de varkenssector en de bezwaren tegen het stikstofakkoord

Actuele vraag van Chris Steenwegen (Groen) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de toekomst van de varkenshouderij

8. Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de hervatting van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel