Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 juli 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 6 juli 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onderzoek van de Fietsersbond naar de kwaliteit van de Vlaamse fietspaden

               Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de kwaliteit van de Vlaamse fietspaden en een eventuele verruiming van het subsidiereglement

2.             Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de analyse van de vernieuwde kinderbijslag door het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen en de impact op de kinderarmoede

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de analyse van de vernieuwde kinderbijslag door het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen

3.             Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de werking van de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen (NADO)

               Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kritiek op de Vlaamse dopingbestrijding

               Actuele vraag van Peter Wouters (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kritiek op de dopingbestrijding in Vlaanderen

4.     Actuele vraag van Sabine Vermeulen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Vlaamse inbreng in het convenant voor de antibioticareductie in de diergeneeskunde

5.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging van de bouwvergunning voor het winkelcomplex Uplace door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging van de bouwvergunning voor het winkelcomplex Uplace door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

6.     Actuele vraag van Caroline Bastiaens (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de stand van zaken van het aangekondigde actieplan Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid en de aanpak van de regulitis in de sector

7.             Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een eventuele campagne bij sportclubs voor het aankopen van ethisch verantwoorde en duurzame sportkledij

               Actuele vraag van Grete Remen (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de beleidsmaatregelen van de Vlaamse Regering met betrekking tot duurzaam textiel in Vlaanderen

8.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toelatingsexamen voor studenten geneeskunde en de contingentering voor artsen

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel