Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 6 december 2017, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 6 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het uitzenden van islamitische erediensten op de VRT

               Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het uitzenden van islamitische erediensten op de VRT

2.             Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester en zijn opdracht als bruggenbouwer

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening

3.             Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de aandacht voor wetenschap en techniek in het basis- en secundair onderwijs, naar aanleiding van de conclusies van het Transbaso-onderzoek

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van het Transbaso-onderzoeksproject naar de keuzes bij de aanvang van het secundair onderwijs

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van het Transbaso-onderzoek

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van het Transbaso-onderzoek

4.             Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het dalend leesniveau bij Vlaamse leerlingen

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verminderde leesvaardigheid bij Vlaamse leerlingen

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de resultaten van het internationaal leesonderzoek PIRLS

5.     Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de impact van de federale hervorming van het familiaal vermogensrecht op de Vlaamse hervorming van de erfbelasting

6.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de betekenis van een recent arrest van de Raad van State voor de uitrol van de hervormde rijopleiding

7.     Actuele vraag van Griet Coppé (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de transitie binnen de ouderenzorgsector en de dagprijs­garantie, naar aanleiding van de goedgekeurde conceptnota residentiële ouderenzorg

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel