Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 5 juli 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 5 juli 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het invoeren van praktijktesten tegen discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt, naar aanleiding van het initiatief van federaal minister van Werk Kris Peeters

2.             Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aanhoudende probleem van het recreatief dopinggebruik

               Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het gebruik van anabole steroïden in fitnesscentra

3.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de toepassing van best beschikbare technieken (BBT) inzake recyclage door OVAM, naar aanleiding van de vernietiging van export­vergunningen voor slib uit de Antwerpse haven door de Raad van State

4.     Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de schorsing van het GRUP voor de uitbreiding van het bedrijf Essers door de Raad van State

5.     Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over een versnelde uitbetaling van de in 2016 ingediende dossiers bij het Rampenfonds

6.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de implicaties van de veroordeling van de Vlaamse Gemeenschap wegens te weinig gon-begeleiding (geïntegreerd onderwijs) van kinderen met een beperking

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de zorgondersteuning voor kinderen met een beperking in het kader van M-decreet

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de gevolgen van een vonnis van een Brusselse rechtbank dat individuele en rechtstreekse ondersteuning oplegt voor kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs en de precedentwaarde die het schept

7.     Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toenemend aantal leerlingen dat niet het Nederlands als moedertaal heeft

8.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de forse toename van de wachtlijsten voor sociale huisvesting

9.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het nieuwe beroep bij de Raad van State van Bombardier tegen de toewijzing van de trambestelling van De Lijn en het uitblijven van onderhandelingen tussen Bombardier en CAF

10.           Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de modernisering van het roetmetingsysteem bij de technische keuring van auto’s, naar aanleiding van de berichtgeving over grootschalige roetfilterfraude

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de doeltreffendheid van de autokeuring, naar aanleiding van de berichtgeving over roetfilterfraude

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van roetfilterfraude

11.   Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de filerecords in 2017 en mogelijke oplossingen op korte termijn

12.   Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het dalend aantal onthaalouders

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel