Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 oktober 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen

 

1.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het resultaat van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en de toestand in Spanje

2.     Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering na het aangekondigde ontslag van 170 personeelsleden

3.             Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de onduidelijkheid bij gemeentebesturen en rijscholen met betrekking tot de start van de vernieuwde rijopleiding

               Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de onduidelijkheid met betrekking tot de hervormde rijopleiding en het afleveren van rijbewijzen

               Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de chaos bij het uitreiken van rijbewijzen door het gekibbel tussen de Vlaamse en Federale Regeringen

4.             Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de afstemming van vraag en aanbod bij de VAPH-instellingen na de invoering van de persoonsvolgende financiering

               Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de groeipijnen bij de transitie naar de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking

5.     Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het advies met betrekking tot een nieuw en beter vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV)

6.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de plannen voor de aanleg van een superkabel in Vlaanderen

               Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanleg van een supersnel datanetwerk in Vlaanderen

7.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de onderhandelingen betreffende een slechtweerverzekering voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen

               Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een brede weersverzekering voor land- en tuinbouwers

8.     Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de financiering van het samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstorten Mooimakers

9.     Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de correcte verloning van (podium)kunstenaars

10.   Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de inspanningen van de Vlaamse overheid voor de kennis van het Nederlands in Brussel, naar aanleiding van de Actiris-VDAB-campagne met Vincent Kompany als boegbeeld

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel