Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 mei 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 mei 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 mei, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het hoge aantal vrouwen dat zich onveilig voelt op het openbaar vervoer

2. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het afschaffen van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en het herinrichten van de voertuigen om opnieuw vooraan op te stappen

3. Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het onveiligheidsgevoel van Vlamingen op de fiets

4. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de verdeeldheid binnen de Vlaamse Regering met betrekking tot het stikstofdossier

5. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de overeenkomst tussen de Europese Investeringsbank en Gigarant

6. Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het hoge aantal inactieven in België

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het activeren van de inactieven op de arbeidsmarkt

Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de hoge inactiviteitsgraad

7. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de overheveling van de Franstalige onthaalbureaus voor inburgering in Brussel naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de naleving van het samenwerkingsakkoord

8. Actuele vraag van Steve Vandenberghe (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de verdriedubbeling van de openstaande onderwijsvacatures

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over proeftuinen in de strijd tegen het lerarentekort

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de tijdelijke projecten voor de aanpak van het lerarentekort

9. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het nieuwe mantelzorgplan en het onderzoek naar een mantelzorgstatuut voor leerlingen en studenten

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het nieuwe mantelzorgplan

10. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de grondwaterwinningen en de uitzonderlijke droogte

Actuele vraag van Stijn De Roo (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de aanpak van de aanhoudende droogte

11. Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de besparingen op de kinderbijslag die niet worden teruggedraaid

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de niet-indexering van de kinderbijslag

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel