Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 juli 2018, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 4 juli 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 4 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen: 

 

1.             Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de positionering van federaal minister Ducarme inzake een Belgische uitzondering op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden en het standpunt ter zake van de Vlaamse Regering

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de stappen die de Vlaamse minister kan ondernemen tegen de eenzijdige beslissing van de federale minister van Landbouw met betrekking tot het Europese verbod op neonicotinoïden

2.             Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanhoudende droogte

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een Vlaanderen dat voorbereid is op een nieuwe droogteperiode

               Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de gevolgen van de langdurige droogte voor de landbouw

               Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de reactie van experts op het droogteplan van de Vlaamse Regering

3.             Actuele vraag van Manuela Van Werde (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de niet-erkenning van de Wereldoorlog I-sites en de kolonies van Merksplas en Wortel als werelderfgoed door de UNESCO

               Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de niet-erkenning van de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed door de UNESCO

4.             Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de plannen voor een federale CO2-taks en een eventueel conflict met een Vlaamse groene taxshift

               Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de resultaten van het onderzoek rond de mogelijke invoering van een CO2-taks

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende een eventuele CO2-taks

5.     Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de beschikbaarheid van een tool voor de uniforme registratie van het aantal wachtenden op een inburgeringstraject

6.     Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de overname van Blue-Bike

7.     Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de financiering van het decreet Iedereen verdient vakantie

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel