Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 31 januari 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 31 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over medische consultaties via een chatbot

2.     Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van duidelijkheid met betrekking tot het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap

3.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de initiatieven van de Vlaamse Regering met betrekking tot de herstructurering bij Carrefour

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de Vlaamse ondersteuning van de ontslagen werknemers van Carrefour bij hun zoektocht naar een nieuwe job

               Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de begeleiding van ontslagen werknemers van Carrefour naar een nieuwe job

               Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de begeleiding van ontslagen werknemers van Carrefour naar een nieuwe job

4.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de nieuwe lijst knelpuntberoepen en het beleid ter zake van de VDAB

5.     Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het gebruik van video-cv’s bij sollicitaties

6.     Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het echtheidsonderzoek naar de Toporovski-kunstcollectie en het zorgzaam omgaan met bruiklenen en collecties in Vlaamse musea

7.     Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de overgangsperiode bij de brexit

8.     Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de motie van de stad Ronse betreffende de afschaffing van de taalfaciliteiten

9.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de noodzakelijke kennis en beheersing van de onderwijstaal Nederlands

10.           Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de voortgang van de Limburgse Noord-Zuidverbinding

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een intendant voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding

               Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stand van zaken van de Noord-Zuidverbinding Limburg

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel