Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 30 november 2016

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 30 november 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

2.     Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de nieuwe handels- en investeringsstrategie voor Vlaanderen

3.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de waarschuwing van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) inzake de huizenmarkt in België

               Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de schuldenlast ten gevolge van hypothecaire leningen

4.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de sterke resultaten inzake wiskunde en gemiddelde prestaties inzake wetenschappen van de Vlaamse scholieren

5.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de bescherming van de Vlaamse kust tegen een duizendjarige storm

6.             Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de schorsing door de Raad van State van de toewijzing van een grote bestelling trams door De Lijn aan het Spaanse bedrijf CAF

               Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de schorsing door de Raad van State van de toewijzing van 146 nieuwe trams voor De Lijn aan een Spaans bedrijf

7.             Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verklaringen van de minister met betrekking tot een belangenconflict tegen de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verklaringen verklaringen van de minister met betrekking tot een belangenconflict tegen de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen

8.             Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onderzoek naar de IJzeren Rijn

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de lopende haalbaarheidsstudie naar een nieuw tracé voor de IJzeren Rijn

9.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stand van zaken van de uitvoering van de nieuwe regelgeving voor binnenlandse adoptie en in het bijzonder van de begeleiding van kandidaat-adoptanten

10.   Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over psychosociale hulp aan nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016

11.           Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de activering van langdurig zieken door de VDAB

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de activering van langdurig zieken

12.   Actuele vraag van Peter Wouters (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over racisme en discriminatie in het voetbal en bij uitbreiding in andere sporten

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel