Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 30 mei 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, 30 mei, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Paul Cordy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de situatie van laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond

2.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nut van zittenblijven in het basisonderwijs

3.     Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het centraal aanmeldingsregister in het secundair onderwijs

4.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de Europese invoerheffingen op zonnepanelen

5.     Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de opstart van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid

6.     Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over een sensibiliseringscampagne voor de registratie van niet-Belgische burgers om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

7.             Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de uitbuiting van Bulgaarse werknemers in de ouderenzorgsector

               Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over sociale dumping in de thuiszorg

8.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de begeleiding en opvolging van gedetineerden

9.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het interfederaal plan tegen de krapte op de arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de Vlaamse inbreng in de interfederale arbeidsdeal tegen arbeidskrapte

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de arbeidsdeal en de interfederale samenwerking in de strijd tegen arbeidskrapte

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de arbeidsdeal van premier Charles Michel

10.   Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de mogelijkheden voor meer waterinsijpeling in bebouwde gebieden, naar aanleiding van de recente wateroverlast

11.   Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de eventuele erkenning als ramp van het noodweer van de voorbije dagen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel