Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 3 oktober 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 3 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.     Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de oproep van een aantal VUB-taalspecialisten om een marshallplan voor het taalonderwijs in Vlaanderen te lanceren

2.     Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de beschikbaarheid van voldoende middelen voor de renovatie van sociale woningen

3.     Actuele vraag van Willy Segers (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode

4.     Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het investeringsbeleid voor de binnenvaart in Vlaanderen

5.             Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de problematische samenwerking tussen De Lijn en de lokale besturen

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitbouw van een succesvol openbaar vervoer als alternatief voor de wagen en de eventuele bijkomende middelen die hiervoor nodig zijn

               Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de inspraak van lokale besturen bij De Lijn

6.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verkeersveiligheid van senioren

7.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de kritiek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) op de geplande invoering van het slimme rekeningrijden voor personenwagens

8.             Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de gevolgen van digitalisering en robotisering voor de Vlaamse arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het Vlaams actieplan voor Artificiële Intelligentie

9.             Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek naar de luchtvervuiling in Vlaanderen en de beleidsconclusies die hieruit worden getrokken

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de reactie van de Vlaamse Regering op de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen

               Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek

10.   Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de recyclagecijfers inzake plastic flessen van Fost Plus en het onderzoek van Recover

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel