Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 3 mei 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 3 mei 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een automatische toekenning van dienstencheques voor moederschapshulp aan zelfstandigen

2.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het onderzoek van de steden en gemeenten naar een betere afvalinzameling en de verdere samenwerking met Fost Plus

3.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verplichting om internet te realiseren bij nieuwbouw

               Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verplichte internetaansluiting bij een bouwaanvraag

4.     Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de beleidsconclusies uit de World Press Freedom Index 2017

5      Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de diverse promotiecampagnes voor Brussel

6.     Actuele vraag van Marc Hendrickx (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de mogelijke sluiting van Koerdische tv-zenders in Europa onder druk van Turkije

7.             Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een Vlaanderenbrede en beleidsmatige aanpak van de ondervertegenwoordiging van allochtone studenten met de juiste startkwalificaties in het hoger onderwijs

               Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over diversiteit in het hoger onderwijs

               Actuele vraag van Kathleen Helsen (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nastreven van een verdere democratisering van het hoger onderwijs

8.     Actuele vraag van Bart Somers (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de proclamatie van de Belgische delegatie voor de Internationale Informatica Olympiade 2017 in Teheran, Iran

9.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de verhouding tussen het Vlaamse en federale energiepact

10.   Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beleidsreactie op de nieuwe cijfers van Toerisme Vlaanderen met betrekking tot 2016

11.   Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers, naar aanleiding van het jaarverslag van Child Focus

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel