Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 29 maart 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 29 maart 2017, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na de toespraak van prof. dr. Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, over de bijdrage van het Hof van Justitie aan de Europese eenmaking, naar aanleiding van 60 jaar Verdrag van Rome.

 

1.             Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de kritiek van de Vlaamse diversiteitsambtenaar op het diversiteits- en gelijkekansenbeleid van de minister

2.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de hervorming van de rijopleiding

3.     Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verkoop van gronden langs de Brusselse ring voor de ontsluiting van het project Eurostadion

4.             Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de maatregelen in het kader van het afgeslankte alcoholplan

               Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van een nationaal alcoholplan en de initiatieven van de minister ter zake

5.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het aanwenden van financiële reserves van welzijnsvoorzieningen voor investeringen

6.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het verbeteren van de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden

7.     Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het verhogen van de werkzaamheidsgraad van inburgeraars

8.             Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van een beslissing inzake de kaart met waardevolle ruimtelijk kwetsbare bossen

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het opnieuw mislukken van het regeringsoverleg betreffende de bescherming van kwetsbare zonevreemde bossen

9.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Green Deals voor een vergroening van de economie

10.           Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de opmaak van jachtplannen

               Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het zonder toestemming inkleuren van percelen in jachtplannen

11.   Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de vertraging bij de aanleg van basisinfrastructuur voor de energietransitie

12.           Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het voorstel om de werkmaatschappijen Eandis en Infrax te fuseren

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het voorstel van de minister om de distributienetbeheerders Eandis en Infrax te fuseren en de impact hiervan op de elektriciteitsfactuur

               Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het voorstel van de minister om Eandis en Infrax te fuseren en de impact hiervan op de elektriciteitsfactuur

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel