Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 28 november 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 28 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het actieplan hardfruit

2. Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het stilvallen van gewestelijke planprocessen

3. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nood aan een meer gecoördineerd klimaatbeleid

Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de Europese klimaatstrategie

Actuele vraag van Bruno Tobback (sp·a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de reactie van de Vlaamse Regering op het negatieve klimaatrapport van het VN-milieuagentschap en de ambitieuze plannen van de Europese Commissie

Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de aangescherpte Europese klimaatambities en de impact daarvan op het energiebeleid

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het klimaatbeleid in het licht van de hogere Europese klimaatambities

4. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de tweetaligheid in GGC-rusthuizen in Brussel

5. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over armoede en onderwijskansen

Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de stijgende schoolkost, aangekaart door het netwerk Samen Tegen Armoede

6. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het verkeersplatform Mobili-data

Actuele vraag van Paul Van Miert (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een superdatabank voor het verkeer

7. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beslissing van De Lijn om haltes aan het Brusselse Noordstation tijdelijk te verplaatsen

Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de halte van De Lijn aan het station Brussel-Noord

8. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het terugdringen van recidive in de gevangenissen via een sociale-impactobligatieproject

9. Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de strijd tegen hiv-besmettingen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel