Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 28 maart 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 28 maart, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het lokaal overleg betreffende de aanpassingswerken aan de Brusselse ring (R0)

               Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de moeilijkheden bij het overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaams Gewest met betrekking tot mobiliteitsdossiers zoals de optimalisatie van de ring rond Brussel

2.     Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over ongevallen met motorrijders

3.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de voorbereiding van het invoeren van de slimme kilometerheffing voor personenwagens (rekeningrijden) tegen de volgende legislatuur

4.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het plaatsgebrek in de gesloten instelling De Grubbe in Everberg en het vermijden van straffeloosheid in het huidige en toekomstige jeugddelinquentierecht

               Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het aanhoudend plaatsgebrek in de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg

               Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gebrek aan plaats in jeugdinstellingen

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vrijlating van jonge delinquenten omwille van het plaatstekort in Everberg

               Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de noodkreet van jeugdrechters betreffende het plaatstekort in jeugdinstellingen

5.     Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de oprichting van een taskforce om de gezondheidszorg in gevangenissen te verbeteren

6.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de nood aan een Vlaams centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel, naar aanleiding van de berichtgeving over een Nigeriaans prostitutienetwerk

7.     Actuele vraag van Ludo Van Campenhout (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het stimuleren van mensen met een beperking om aan sport te doen

8.             Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de dagvaarding van het Vlaams Gewest door verschillende organisaties die een krachtdadiger beleid inzake luchtkwaliteit eisen

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de dubbele dagvaarding van de Vlaamse minister van Leefmilieu wegens de slechte luchtkwaliteit

9.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het realiseren van projecten met zonnepanelen langs spoorwegbermen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel