Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 28 juni 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 28 juni 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de automatische toekenning van een hinderpremie bij wegenwerken aan getroffen handelaars vanaf 1 juli

               Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de overgang naar het nieuwe systeem van de hinderpremie

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een mogelijk retroactieve toepassing van de nieuwe hinderpremie

               Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een mogelijke regeling om de nieuwe automatische hinderpremie retroactief toe te kennen

2.     Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de oproep van West-Vlaams gouverneur Decaluwe om de rekening voor reddingsoperaties op zee minstens gedeeltelijk te verhalen op jeugdbewegingen

3.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de afstemming van de levensbeschouwelijke vakken op de eindtermen, naar aanleiding van het schrappen van de evolutieleer uit het Turkse onderwijsleerplan

4.     Actuele vraag van Christian Van Eyken (UF) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de vernietiging door de minister van de beslissing van verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel om een taalregister aan te leggen

5.     Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een aangepaste weginfrastructuur voor snelle elektrische fietsen (speedpedelecs)

6.             Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stakingsacties bij De Lijn na het onderhandelen van de nieuwe cao

               Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de door de vakbonden aangekondigde stakingsacties bij De Lijn tijdens het weekend van 1 juli

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stakingsaanzegging bij De Lijn aan het begin van de vakantie-, festival- en soldenperiode

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel