Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 28 februari 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 28 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het onderwijs, naar aanleiding van een recente rechterlijke uitspraak

               Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de reactie van de minister op het recente arrest betreffende het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs (GO!)

2.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de analyse en evaluatie van het Inschrijvingsdecreet

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over ouders die aan de schoolpoort kamperen om hun kind te kunnen inschrijven

3.     Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het federale voorstel om een infrastructuurfonds voor lokale besturen op te richten

4.     Actuele vraag van Michèle Hostekint (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over maatregelen om uithuiszettingen van gezinnen met kinderen tijdens de winterperiode te vermijden

5.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de basisdotatie voor het Agentschap Integratie en Inburgering

6.             Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de eis van Brussels minister Céline Fremault om de vliegroutes van en naar Zaventem te verschuiven

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een billijke spreiding van de hinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaams Gewest

7.     Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de nieuwe zeesluis voor Zeebrugge

8.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over zero-emissiebussen voor de vergroening van het openbaar vervoer

9.     Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de zorgondersteuning voor personen met een zeldzame ziekte

10.           Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen

               Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de invoering van een gemeenschapsdienst voor bepaalde langdurig werklozen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel