Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 juni 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 27 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Renaat Landuyt (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de grote vertraging bij de aankoop van enkelbanden voor elektronisch toezicht

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de levering van enkelbanden voor elektronisch toezicht

2.             Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de arbeidsdeal om meer mensen aan het werk te krijgen

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de voorstellen van premier Michel met betrekking tot de arbeidsdeal op het Overlegcomité

3.             Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de communicatie van de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden

               Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanhoudende droogte en de aanbevelingen uit het evaluatierapport droogte 2017 van de Minaraad

4.             Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het beleid inzake salariswagens bij de VRT

               Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het bedrijfswagenbeleid van de VRT

5.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines

6.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de uitslag van de verkiezingen in Turkije en de integratie in Vlaanderen

7.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de mogelijke beïnvloeding van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 door bepaalde landen en organisaties

8.             Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de criteria voor de aangekondigde nieuwe trajectcontroles

               Actuele vraag van Paul Van Miert (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aangekondigde nieuwe trajectcontroles als middel om de verkeersveiligheid te verhogen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel