Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 februari 2019, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 februari 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 27 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Paul Cordy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de dalende interesse in de universitaire opleiding Nederlands

2. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over scholen die hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan betogingen

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over scholen die leerlingen verplichten om deel te nemen aan klimaatmarsen

3. Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de krachtlijnen vervat in het op 22 februari 2019 bekendgemaakte onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure voor de lokale geloofsgemeenschappen en de al dan niet verdere implementatie ervan

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de voorstellen van de minister inzake de erkenning van moskeeën

Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over nieuwe criteria voor de erkenning van geloofsgemeenschappen

4. Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de populariteit van extreemrechts bij jongeren

5. Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het tekort aan chauffeurs bij De Lijn

6. Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp·a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vraag van De Lijn naar fors meer investeringsmiddelen

7. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over thuiszorg voor chronisch zieke kinderen

8. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen voor de Vlaamse geestelijke gezondheids­zorg van het matige succes van de terugbetaling van de psycholoog

9. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de voorgestelde versoepeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) binnen het interprofessioneel akkoord en de gevolgen hiervan voor het Vlaamse activeringsbeleid

10. Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een evaluatie van de afschaffing van het verplichte attest bedrijfsbeheer

11. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de doorbraak in de kleinschalige productie van waterstof

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de doorbraak in het onderzoek waarbij waterstof wordt aangemaakt via zonnepanelen

Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over projecten rond waterstoftechnologie

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement, Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement, Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel