Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 april 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 april 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 27 april, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Maaike De Rudder (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het stijgend aantal gevallen van een nieuwe hepatitisvariant bij kinderen

2. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de nood aan betaalbare studentenkoten

Actuele vraag van Maxim Veys (Vooruit) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de stijgende huurprijzen voor studentenhuisvesting

Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het tekort aan studentenhuisvesting in de studentensteden

Actuele vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het tekort aan en de toenemende onbetaalbaarheid van studentenkoten

Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de alarmkreet van de Vlaamse Vereniging voor Studenten om betaalbare studentenkoten te vinden

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over dure studentenkoten

3. Actuele vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de aanpak van dodehoekongevallen

Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over verkeersongevallen met fietsers

4. Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de onderhandelingen betreffende de  werken aan de Brusselse ring

5. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de reorganisatie bij de VRT

Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de besparingsplannen van de VRT

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de aangekondigde ontslagen bij de VRT

Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over het transformatieplan van de VRT

6. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het aanslepend uitstel van de verplichte inburgering in Brussel

7. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het almaar stijgend aantal leerlingen met een label

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de stijging van het aantal gemotiveerde verslagen

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het toenemend aantal leerlingen met zorgnoden

Actuele vraag van Steve Vandenberghe (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de stijging van het aantal kinderen met een zorgnood

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel