Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 27 april 2016

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 27 april 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement:

1.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het pleidooi van de minister tegen het ‘pamperen’ van allochtonen en het door haar gevoerde beleid ter zake

2.             Actuele vraag van Michèle Hostekint (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de huisvesting van erkende vluchtelingen en de versterking van de private huurmarkt

               Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over maatregelen in de strijd tegen de verscherpte wooncrisis, naar aanleiding van de open brief van zeven vluchtelingenorganisaties

3.             Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de flexibiliteit van de opvang van personen met een beperking, ook na de omzetting naar persoonsvolgende financiering in 2017

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de transitie naar de persoonsvolgende financiering

4.     Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de cofinanciering van Vlaanderen in EFRO-projecten (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

5.     Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de Vlaamse bijdrage aan de tewerkstellingsgraad van 55- tot 64-jarigen, naar aanleiding van de nieuwe Eurostatcijfers

6.     Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de besteding van de middelen uit het Boscompensatiefonds

7.     Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpak van het plastic afval in de Noordzee

8.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het succes van het Huis van het Nederlands in Brussel en maatregelen om het belang van de kennis van het Nederlands ook bij de Franstalige jongeren te stimuleren

9.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de ondersteuning van de culturele instellingen in Brussel na de terreuraanslagen

10.           Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het overleg met de Moslimexecutieve betreffende het islamonderwijs

               Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de plannen voor een islaminternaat in Houthalen van het Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet en de nood aan een binnenlandse islamopleiding

11.   Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de plaats van de Vlaamse gebarentaal in het onderwijs

12.   Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de bijdrage van gezinnen en bedrijven in de Vlaamse energieheffing

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel