Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 26 april 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 26 april 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

               

1.             Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders in het rusthuis en de betaalbaarheid van woonzorgcentra

               Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur

2.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het oneigenlijk gebruik van de doelgroepkorting bij de tewerkstelling van 55-plussers

               Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het betaald thuiszetten van 55-plussers in de banksector en de toepassing van de Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers

3.             Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de regelgeving inzake het gebruik van de kankerverwekkende stof glyfosaat

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het gebruik van glyfosaat als onkruidverdelger en de geloofwaardigheid van de European Food Safety Authority (EFSA)

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de onthullingen betreffende de kankerverwekkende effecten van glyfosaat in herbiciden

4.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de onrust op de scholen bij de uitrol van het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet

5.     Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de lessen Frans in het basisonderwijs, naar aanleiding van het inspectierapport Onderwijsspiegel 2017

6.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente uitspraken van de minister-president met betrekking tot integratie

7.             Actuele vraag van Paul Van Miert (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over maatregelen om het benuttingspercentage van flitspalen te verhogen

               Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het hoge aantal defecte flitspalen in het Vlaams Gewest

8.     Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de niet-deelname van De Lijn aan de ‘Hi Belgium Pass’ om toeristen opnieuw naar België te lokken

9.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel