Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 25 oktober 2017, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 25 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de nieuwe aanbeveling van het Congres van Lokale en Regionale Besturen (Raad van Europa) inzake de toepassing van de taalwetgeving en de regeling rond de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten rond Brussel

               Actuele vraag Karim Van Overmeire (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de aanbevelingen geformuleerd in het jongste rapport van de Raad van Europa met betrekking tot de faciliteitengemeenten

2.     Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het ziekteverzuim bij Vlaamse ambtenaren

3.     Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de experimenten met gemeentelijk stemrecht vanaf 16 jaar

4.     Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stopzetting van de uitbetaling van de Impulseo-steunpunten

5.     Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de recent vrijgegeven contouren van een nieuw Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)

6.     Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de digitale modellen waarop de minister haar natuurbeleid baseert

7.             Actuele vraag van Marc Hendrickx (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder over de terdoodveroordeling van professor Ahmadreza Djalali

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder over de terdoodveroordeling van professor Ahmadreza Djalali

8.     Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpassing van de Europese detacheringsregels als maatregel tegen sociale dumping en de gevolgen voor de Vlaamse arbeidsmarkt

9.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toenemend aantal schoolactiviteiten waarbij mannen en vrouwen worden gescheiden

10.           Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de stand van zaken van het Renovatiepact

               Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de evolutie van het aantal energie-efficiëntieverhogende renovaties

11.           Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het Cultuurplan Limburg

               Actuele vraag van Bert Moyaers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het nieuwe Cultuurplan Limburg

12.   Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de bescherming van de Vlaamse dialecten

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel