Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 25 januari 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 25 januari 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aangepaste regelgeving van het Pendelfonds

               Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de inperking van het Pendelfonds en de invloed op de modal shift

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de werking van het Pendelfonds

2.             Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over een eventuele bijsturing aan de kinderbijslagregeling na de resultaten van de armoedetoets

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het resultaat van de armoedetoets op de hervormde kinderbijslag

3.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de resultaten van het World Economic Forum 2017 in Davos

4.             Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de impact op de Vlaamse welvaart van de plannen van Amerikaans president Trump tot het voeren van een handelsoorlog

               Actuele vraag van Herman De Croo (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de gevolgen van de opzegging van handelsakkoorden door de Verenigde Staten

5.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de reactie van de Vlaamse Regering op het initiatief van federaal minister Marghem om een nationaal debat over de invoer van een CO2-taks op te starten

6.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het rapport van het Steunpunt Wonen betreffende energiesubsidies aan gezinnen met laag inkomen

               Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over energiesubsidies aan gezinnen met laag inkomen

               Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het beter bekend maken van energiepremies bij gezinnen met lagere inkomens

7.     Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over een nieuwe ‘fact finding mission’ van de Raad van Europa naar de Vlaamse Rand, met name om de toestand in Linkebeek te onderzoeken

8.     Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de maatschappelijke integratie en aanvaarding van intersekse-personen

9.     Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de manier waarop een vrouwelijke burgemeester wordt afgebeeld in een folder van de VVSG en de impact op de beeldvorming van vrouwelijke politici

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel