Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 24 juni 2020, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 24 juni 2020, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 24 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de geplande herstructurering bij winkelgroep FNG

Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de ontslagen bij winkelgroep FNG

Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de problemen bij FNG

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de betrokkenheid van PMV bij de noodlijdende modegroep FNG

2. Actuele vraag van Brecht Warnez (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de handhaving van de coronamaatregelen door de lokale besturen

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de handhaving van corona-exitmaatregelen

3. Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe cijfers van Kind en Gezin voor de Vlaamse Rand waaruit een snelle ontnederlandsing blijkt

4. Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het advies dat resultaten van afstandsonderwijs enkel in rekening mogen worden gebracht als die positief zijn

5. Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State van omzendbrief RO 2017/01 'Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden'

Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid

6. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het warmteactieplan in woonzorgcentra

7. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de kansarmoede-index van Kind en Gezin

Actuele vraag van Maaike De Rudder (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de cijfers inzake kansarmoede bij kinderen

Actuele vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over kinderarmoede in Vlaanderen

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de kinderarmoede in Vlaanderen

8. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de lange wachttijden aan de Vlaamse autokeuringscentra

9. Actuele vraag van Arnout Coel (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de opvolgingsprocedure voor uitbestede werken bij het Agentschap Wegen en Verkeer

10. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over het jaarverslag 2019 van de Brusselse vicegouverneur betreffende de naleving van de taalwetgeving in Brussel-Hoofdstad

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel