Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 24 januari 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 24 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de veiligheid van snelwegparkings, naar aanleiding van een aanval van transmigranten op de politie

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de beveiliging van snelwegparkings

2.             Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de reactie van de minister op de uitbreidingsscenario’s voor de luchthaven van Zaventem

               Actuele vraag van Lieve Maes (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport Company voor de luchthaven van Zaventem

               Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitbreidingsplannen voor de luchthaven van Zaventem

3.             Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de actie van het personeel van de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol

               Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen in de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol na de opname van meisjes

               Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de acties van opvoeders van de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol naar aanleiding van de hervorming tot gemengde campus

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over meisjesleefgroepen in de gemeenschapsinstellingen De Kempen in Mol

4.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de impact van het onbelast bijverdienen op de welzijnssector

5.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de jongste ontwikkelingen inzake het RUP Blankenbergsesteenweg Brugge en de impact ervan voor de ontwikkeling van de regio Brugge en het dossier van het voetbalstadion

               Actuele vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V) aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het vastlopen van de infrastructuurdossiers in het Vlaamse topvoetbal

6.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van de meest recente zwerfvuilstudie van OVAM

7.     Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nijpende lerarentekort in de secundaire scholen

8.             Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het ziekteverzuim bij leerkrachten en directieleden

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het stijgend ziekteverzuim bij het onderwijspersoneel in 2016

9.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de wachtlijst van ruim 5000 inburgeraars en de geplande ontslagen bij het Agentschap Integratie en Inburgering

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel