Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 24 april 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 24 april, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de procedure die wordt aangespannen tegen de Vlaamse overheid in verband met het beperkte aantal tolkenuren waarop dove mensen recht hebben

2. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over Vlaanderen dat investeert in gepersonaliseerde geneeskunde

3. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 58 jaar bij herstructureringen en de impact hiervan op het Vlaamse activeringsbeleid voor 55-plussers

4. Actuele vraag van Els Robeyns (sp·a) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de crisis in de fruitsector

5. Actuele vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de gevolgen van de droogte voor de landbouw

Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de droogte in de landbouw

6. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de onthouding van België met betrekking tot het EU-onderhandelingsmandaat om handelsgesprekken met de VS op te starten

7. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het rapport van het Rekenhof betreffende het M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs

8. Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Sven Gatz, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het toezicht op de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten bij theatermakers, muzikanten enzovoort in het kader van het Kunstendecreet

9. Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Sven Gatz, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de tentenverkoop door het Belgische leger en de opportuniteiten hiervan voor jeugdbewegingen

10. Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp·a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de huurprijsverhoging voor 50.000 sociale huurders

11. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over Vlaams proefdieronderzoek op wilde primaten in Kenia

12. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het in de markt plaatsen van het DBFM-contract voor Spartacuslijn 1

13. Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de trambus

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel