Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 23 november 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 23 november 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kloof tussen werkzoekende jongeren en de VDAB

2.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de uitbreidingsplannen voor de luchthaven van Zaventem

3.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aangekondigde stijging van de drinkwaterprijzen

4.     Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over mediawijsheid als antwoord op de verspreiding van nepnieuws

5.     Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de bestedingsverplichting van de VRT in de onafhankelijke audiovisuele sector

6.             Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de sociaal-economische positie van de kunstenaar

               Actuele vraag van Yamila Idrissi (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de resultaten van het onderzoek naar de sociaal-economische positie van de professionele kunstenaar in Vlaanderen

7.     Actuele vraag van Jenne De Potter (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de vraag van de universiteiten om een versoepeling van de taalregeling voor buitenlandse docenten

8.             Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de toekomstige prijsstijgingen op de huurmarkt

               Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de verwachte forse stijging van de huurprijzen op de private huurmarkt

9.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de plannen voor een vermindering van het aantal rijstroken van de E40 Leuven-Brussel op Brussels grondgebied

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de oostelijke toegang tot Brussel via de E40

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het voornemen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het aantal rijstroken op de E40 te verminderen tussen Sint-Stevens-Woluwe en het centrum van Brussel

               Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het aantal rijstroken op de E40 vanaf Kraainem te verminderen

10.           Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de tekorten in de ouderenzorg

               Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het stijgend tekort aan rusthuisbedden, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en dienstencentra

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel