Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 23 mei 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 23 mei, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Jan Van Esbroeck (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de resultaten van de handelsmissie naar Vietnam

2.             Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing wordt

               Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 en de ondersteuning ter zake van de Vlaamse kmo’s

3.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de activering van langdurig werkzoekenden

4.             Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de ontwikkelingscommissies voor de eindtermen

               Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de kwaliteitsborging bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het ambitieniveau van de nieuwe eindtermen

5.     Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het drugspreventiebeleid in Antwerpse en andere Vlaamse scholen

6.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het regeringsstandpunt met betrekking tot het Energiepact, naar aanleiding van de herhaalde kritiek van een partijvoorzitter van de meerderheid op de gevolgde energiestrategie

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het standpunt van de Vlaamse Regering inzake een energiebeleid gericht op de kernuitstap in 2025

               Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de onenigheid inzake het afgesloten Energiepact

7.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de rol van de Vlaamse overheid in het ‘verledden’ en verslimmen  van de openbare verlichting

8.     Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over EHBO als onderdeel van het praktisch rijexamen of terugkommoment

9.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de concrete invulling van het droogteplan van de minister

10.   Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap bij de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel