Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 23 januari 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 23 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Jan Bertels (sp·a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over gokreclame op bussen van De Lijn

Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over gokreclame bij De Lijn

2. Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp·a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over onzekerheid inzake goede alternatieven voor de auto

3. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vermissing van bejaarde Vlamingen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra

4. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het recordpeil aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen

5. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de tijdelijke stopzetting van de geothermiecentrale in Mol

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het on hold zetten van het proefproject diepe geothermie op de Balmatt-site

6. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de groepsaankoop voor elektrische wagens

7. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over masters en onderwijsassistenten in het basisonderwijs

Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het inzetten van onderwijsassistenten

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het plan om onderwijsassistenten in te zetten in het basisonderwijs

8. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over politieke beïnvloeding in het secundair onderwijs, naar aanleiding van een incident in een Gentse school

9. Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het advies betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd en de gevolgen ervan voor de Gemeenschappen

10. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het memorandum van het GO! (Gemeenschapsonderwijs), met name wat betreft burgerschap en levens­beschouwing

11. Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over mogelijke ondersteuning en begeleiding door de Vlaamse overheid bij de oprichting van een Steunpunt Integriteit

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel