Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 november 2017, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 22 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen: 

 

1.             Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het omdraaien van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen

               Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het omdraaien van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen

2.             Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kosten-batenanalyse betreffende de gevolgen van de betonstop

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse betreffende het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

               Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kostenbesparing door de betonstop

3.     Actuele vraag van Cindy Franssen (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het standpunt van de minister ten aanzien van een rookverbod in wagens met kinderen

4.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de subsidiëring van de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims)

5.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het semi-agorale statuut en de impact op de Vlaamse bevoegdheden

6.     Actuele vraag van Kris Van Dijck (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nut van het behoud van de opgelegde sociale mix in scholen, naar aanleiding van een recente doctoraatsstudie

7.             Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over meer ademruimte voor directeurs van het basisonderwijs

               Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de hoge werkdruk van schooldirecteurs in het basisonderwijs

               Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de vraag van de directies van de basisscholen om effectieve ondersteuning in de school zelf

8.             Actuele vraag van Michèle Hostekint (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het verschaffen van woonkredieten aan gezinnen door de banken

               Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de aanbevelingen van de Nationale Bank inzake woonkredieten

9.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over kortetermijnmaatregelen voor de aanpak van de files, naar aanleiding van het nieuwe filerecord

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel