Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 mei 2019, 10 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 mei 2019, 10 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die morgen, woensdag 22 mei, vanaf 10u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de krapte op de arbeidsmarkt

2. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over artificiële intelligentie (AI) en de rol van de overheid

3. Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de budgettaire meerjarenraming 2019-2024 voor Vlaanderen

4. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering

5. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de erkenningsaanvraag van de islamschool die op 1 september wil starten in Genk

6. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het behoud van de algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

7. Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het voornemen een dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdieren in te voeren

8. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stand van zaken van de westelijke havenontsluiting op de E34

9. Actuele vraag van Joke Schauvliege (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over legionellapreventie bij bedrijven

10. Actuele vraag van Jan Bertels (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de betaalbaarheid van woonzorgcentra

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel