Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 maart 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 22 maart 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de gevolgen van een eventuele uitbreiding van het Kanaalplan tot alle Vlaamse gemeenten en het overleg ter zake tussen de verschillende beleidsniveaus

2.     Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de impact van het nieuwe Logiesdecreet op kleinschalige logies

3.     Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het optimalisatieplan van het loodswezen

4.     Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de hervorming van het sanctiesysteem binnen de Vlaamse sociale bescherming (zorgverzekering)

5.     Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de bijstand aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016

6.             Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het recht op onderwijs en ondersteuning voor jongeren met een complexe beperking

               Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over kinderen met beperkingen die geen onderwijs of ondersteuning krijgen

7.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de impact van de afschaffing van de Vestigingswet voor een aantal beroepen

               Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kwaliteitsbewaking bij en vorming van zelfstandige ondernemers na de afschaffing van de vestigingswetgeving

8.     Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van een beslissing met betrekking tot de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen

9.             Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de evaluatie van de bestaande steunmaatregelen voor Vlaamse audiovisuele producties

               Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de ondersteuning van Vlaamse fictie

10.   Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een mogelijk latere start van het schooljaar 2017-2018 door het islamitisch Offerfeest op 1 september

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel