Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 juni 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 22 juni 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de plannen van de VREG om de distributiekosten te berekenen op basis van capaciteit in plaats van verbruik

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de nieuwe tariefmethodologie van de VREG en de negatieve gevolgen voor wie spaarzaam omspringt met elektriciteit

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de toekomst van de distributienettarieven

2.     Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de dading van de BAM met het vastgoedbedrijf Imobe voor de aankoop van een deel van de Oosterweelgrond

3.     Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over verkeerseducatie voor het schooljaar 2016-2017

4.     Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van de organisatie van een zogenaamd tweetalige Brusselse wachtdienst van huisartsen

5.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de gevolgen van het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot het Vlaamse Taaldecreet van 19 juli 1973 dat het taalgebruik in de sociale verhoudingen tussen werkgevers en werknemers regelt

6.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verschillende initiatieven om plastic zakjes te verbieden

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het vormgeven van het Vlaamse beleid rond plastic winkelzakjes

7.     Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het dreigende tententekort voor de zomerkampen van de jeugdbewegingen

8.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het bijwonen van de iftarmaaltijd door de minister-president in een niet-erkende moskee

9.             Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een automatische communicatie tussen parket, het departement Onderwijs en het schoolbestuur bij strafrechtelijke en tuchtrechtelijke vervolgingen van leerkrachten

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over leerkrachten die betrokken zijn in een onderzoek naar pedofilie

10.   Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verontrustende cijfers betreffende de slaagkansen van studenten met een handicap in het hoger onderwijs

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel