Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 22 februari 2017


Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 22 februari 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Manuela Van Werde (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de verhuizing van het European Union Baroque Orchestra naar Antwerpen

               Actuele vraag van Yamila Idrissi (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de mogelijke verhuizing van orkesten naar België door de brexit

2.     Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het positieve resultaat van de handelsbalans

3.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de investeringsakkoorden die Vlaanderen zelf wil afsluiten wegens de geblokkeerde BLEU-akkoorden

4.             Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de effectieve invoering van gevalideerde toetsen aan het einde van het basisonderwijs

               Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over gestandaardiseerde toetsen in het onderwijs

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over centrale examens in het onderwijs

5.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de daling van het aantal huurders in Vlaanderen en de beleidsconclusies die de minister daaruit trekt voor haar beleid ten aanzien van de private huurmarkt

6.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de handhaving van de lage-emissiezones ten aanzien van wagens met buitenlandse nummerplaat

7.     Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de veiligheidsmonitor en het veiligheidsplan van De Lijn, naar aanleiding van een aantal recente incidenten

8.             Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

               Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het grote psychiatrierapport van de krant De Morgen

9.             Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het toegenomen aantal klachten betreffende discriminatie op de arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Unia

               Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Unia

10.   Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de activering van bruggepensioneerden

11.   Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de normen voor luchtkwaliteit die Vlaanderen hanteert in het beleid tegen luchtvervuiling

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel