Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 21 november 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 21 november, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het Voka-pleidooi voor jobkortingen en jobstimulansen

2. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de jacht op beschermde weidevogels in Frankrijk

3. Actuele vraag van Rob Beenders (sp·a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpak van lood in waterleidingen, in het bijzonder in scholen

4. Actuele vraag van Bruno Tobback (sp·a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de stilzwijgende beslissing van de Vlaamse Regering om biobrandstoffen te promoten in de plaats van emissievrije voertuigen

5. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over een Vlaamse Netflix ter ondersteuning van eigen Vlaamse producties

6. Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de betrokkenheid van de Vlaamse Regering bij de onderhandeling van het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) van de Verenigde Naties

Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende het Migratiepact

7. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het overleg tussen de federale overheid en de deelstaten met betrekking tot de energienorm

8. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vooruitgang van Spartacuslijn 1, de sneltram tussen Hasselt en Maastricht

Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de onteigeningen voor Spartacuslijn 1 (sneltram Hasselt-Maastricht)

9. Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mogelijke sluiting van de halte van De Lijn aan het station Brussel-Noord

10. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verkeersellende als gevolg van de werken aan de Tijsmanstunnel en wat dit betekent voor de hinder van de Oosterweelwerken

11. Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de verkoop van rusthuizen van Armonea

Actuele vraag van Griet Coppé (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over schaalvergroting binnen de woonzorgsector en de gevolgen voor de bewoners en het personeel

Actuele vraag van Jan Bertels (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over een grote private speler in de rusthuissector die te koop staat

Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de overname van de rusthuisgroep Armonea

12. Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het on hold zetten van ziekenhuisnetwerken

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel