Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 21 maart 2018, 14.45 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 21 maart, vanaf 14.45 u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de impact van het federale akkoord inzake het mobiliteitsbudget op Vlaanderen en de flankerende maatregelen die de minister in dit verband plant

2.             Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het veto van een meerderheidsfractie tegen de invoering van statiegeld op drankverpakkingen

               Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de strijd tegen zwerfvuil en de optie om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen

3.             Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging door de Raad van State van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de firma Essers in Genk

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging van het GRUP voor de uitbreiding van de firma Essers in Genk

4.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de OESO-studie rond jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs

               Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de slaagkansen van leerlingen met een migratieachtergrond

5.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de geplande oprichting van een islamschool in Genk

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel