Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 21 juni 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 21 juni 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.     Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de selectie van 20 nieuwe locaties voor trajectcontrole op gewestwegen

2.             Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de slimme watermeter

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de implementatie van de digitale watermeter

3.     Actuele vraag van Sabine Vermeulen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de trage aanpak van de antibioticareductie in de veeteelt, naar aanleiding van de berichtgeving over de opmars van ESBL-producerende bacteriën in rusthuizen

4.             Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nood aan een Vlaams droogteplan met concrete maatregelen en duidelijke keuzes in geval van acute waterschaarste

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nood aan de opmaak van een droogteplan om in een periode van droogte voldoende watervoorraden ter beschikking te hebben

               Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het beheer van de watervoorraden tijdens droogteperiodes

5.             Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de stijgende rol van sociale media bij pestgedrag

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de rol van de media in een adequaat anti(cyber)pestbeleid

6.     Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de eventuele imagoschade voor Vlaanderen in het buitenland indien de organisatie van het EK voetbal 2020 in het gedrang komt door het aanslepende Eurostadion-dossier

7.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de nasleep van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal gisteren

8.     Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verzekering van leerkrachten die tijdens de vakantie klusjes doen op school

9.             Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de toename van de kinderarmoede zoals blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin

               Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de kansarmoede-index van Kind en Gezin en een eventuele bijsturing van het beleid inzake kinderarmoede

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel