Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 21 februari, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 21 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de regularisatievergunning voor het in regel stellen van oude bouwovertredingen

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bijzondere regularisatievergunning

2.     Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie, naar aanleiding van de subsidiëring van een Brusselse nepuniversiteit

3.     Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de aanhoudende commotie omtrent de Toporovski-kunstcollectie en het beperken van de imagoschade voor de Vlaamse musea

4.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de samenwerking met Oxfam en andere ngo’s, naar aanleiding van de recente schandalen

5.             Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het investeringspact van premier Charles Michel

               Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de medewerking van de Vlaamse Regering aan het investeringspact

6.     Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van gevaarlijke verkeerspunten (zwarte punten)

7.     Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toenemende problematiek van agressie binnen jeugdinstellingen

8.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het falende beleid inzake tienerpooiers

               Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het falende beleid voor de slachtoffers van tienerpooiers

               Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kritiek van Child Focus op de behandeling van slachtoffers van tienerpooiers

9.             Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van de dienstencheques in Vlaanderen

               Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toeleiding van werkzoekenden naar de dienstenchequesector

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de moeilijke toeleiding naar vacatures in de dienstenchequesector

               Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de doelstelling van het dienstenchequesysteem

10.   Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aantrekken van de geplande Umicore-batterijenfabriek naar Vlaanderen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel