Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 20 juni 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, 20 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

 

1.             Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de toestand van het openbaar vervoer in Vlaanderen

               Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de stand van zaken van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid

               Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de werking van De Lijn in het stedelijk kernnet

               Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de malaise bij De Lijn

2.     Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het belang van cultureel erfgoed voor de toerismesector

3.             Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het levenseinde en euthanasie in woonzorgcentra

               Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over levenseindezorg in Vlaamse woonzorgcentra

4.     Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over cultureel erfgoed en zorg

5.     Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het belang van innovatie voor de erfgoedsector

6.     Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen, naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie

7.     Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het belang van een sterke erfgoedsector voor de internationale reputatie van Vlaanderen

8.             Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de mensenrechten in de Verenigde Staten van Amerika

               Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de scheiding en opsluiting van migrantenkinderen in de VS

9.     Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de rol van het cultureel erfgoed in het onderwijs

10.   Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de ontwikkeling van instrumenten voor de alternatieve of aanvullende financiering binnen de erfgoedsector

11.   Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het belang van het cultureel erfgoed van migranten voor het integratiebeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel