Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 20 december 2017, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 20 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.     Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het niet nakomen van de gemaakte afspraken inzake het stopzetten van chirurgische biggencastratie door de varkenssector

2.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijke) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een verbod op nertsenkwekerijen in Vlaanderen

3.     Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de resultaten van het Vlaams Indicatorenproject voor woonzorgcentra 2017 en de aanpak van vereenzaming en gebrek aan sociaal contact bij rusthuisbewoners

4.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de uitnodiging van Lance Armstrong voor de Ronde van Vlaanderen 2018 en de reactie ter zake van de minister

5.     Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de activiteiten bij het wijk-werken en het ontslag van PWA-medewerkers

6.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een mogelijke nieuwe ingebrekestelling van de minister door de architectenvereniging NAV wegens de aanhoudende problemen met het digitale loket voor bouwaanvragen en het omgevingsloket

               Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de problemen met de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket

7.     Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het betalend aanbieden van voetbalbeelden door de VRT via zogenaamde near live clips

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel