Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 20 april 2016

 

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 20 april 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

 

1.             Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over extra maatregelen om het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid te behalen

               Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) inzake het aanwerven van personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid

               Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de tewerkstelling van kansengroepen bij de Vlaamse overheid, inzonderheid van personen met een handicap of chronische ziekte

               Actuele vraag van Marnic De Meulemeester (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de tewerkstelling van personen met een beperking bij de Vlaamse overheid

2.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitspraken van de minister betreffende een eventuele decretale oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding

3.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen bij de aanbesteding van elektronische enkelbanden

               Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen met de enkelbanden

4.             Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van het gemengde waterpolo

               Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de dreigende afschaffing van het gemengde waterpolo voor jongeren

               Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van het gemengde waterpolo

5.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het ontslag van een topmanager van de vzw Locate in Limburg, onderdeel van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

6.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, naar aanleiding van de eerste Vlaamse klimaattop

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de ambities met betrekking tot een groener openbaar vervoer, naar aanleiding van de Vlaamse klimaattop

               Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de aangekondigde Vlaamse klimaatmaatregelen, naar aanleiding van de eerste Vlaamse klimaattop

7.     Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de pedagogische kwaliteit van de Syntra-opleidingen

8.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de doorlichting van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

9.     Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het van school sturen van ‘onhandelbare’ kinderen (waaronder vierjarigen) in het basisonderwijs

 

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel