Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 2 mei 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 2 mei, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het voorstel van de minister om roken in voertuigen met kinderen te verbieden

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het beboeten van het roken in de auto in de aanwezigheid van kinderen

2.     Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vervuiling van de Zenne vanuit Brussel

3.     Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vraag naar een Belgische uitzondering voor de bietenteelt op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden

4.     Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de manier waarop de Vlaamse Regering de regels rond handelsvergunningen met retroactieve kracht heeft ingevoerd en de gevolgen hiervan voor het Uplace-dossier

5.     Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over reclame op de vrtnws.be-website van de openbare omroep

6.     Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de waarde van klassieke talen in het secundair onderwijs

7.     Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het slim gebruiken van mobiliteitsdata via het Traffic Management as a Service (TMaaS)

8.     Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de toename van het aantal aanrijdingen met overstekend wild

9.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onderhoud van gewestwegen en lokale wegen en de coördinatie van wegenwerken, naar aanleiding van een recente VAB-enquête

10.   Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de open brief van een aantal academici waarin de stopzetting en herziening wordt gevraagd van het complex project voor extra containercapaciteit voor de Antwerpse haven

11.   Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mogelijke oprichting van een regionaal vervoersbedrijf

12.           Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de niet-ondertekening van het protocol residentiële ouderenzorg door het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO)

               Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de niet-ondertekening van het protocol residentiële ouderenzorg door de commerciële woonzorgcentra

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel