Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 19 oktober 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 19 oktober 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

 

1.     Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de aanpak van energiefraude

2.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de Pano-uitzending ‘Hoe kijkt de Vlaming naar moslims?’ op de VRT

3.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de moeilijkheden voor zelfstandigen om een woonlening af te sluiten

4.     Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de recente ontsnappingen uit gemeenschapsinstellingen

5.     Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het percentage minderjarigen dat in 2015 een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) heeft gekregen

6.             Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de moeizame invulling van vacatures bij bedrijven 

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toeleiding naar openstaande vacatures bij bedrijven

7.             Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van het PWA-stelsel

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van het PWA-stelsel

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van het PWA-stelsel

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over mogelijke problemen voor de onderwijssector door het nieuwe PWA-stelsel

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de gevolgen voor de scholen van de afschaffing van het PWA-statuut en de introductie van een nieuw systeem van voor- en naschoolse kinderopvang

8.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel

9.             Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van het recente waterkwaliteitrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij en het behalen van de doelstellingen van MAP 5

               Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nutriënten in het oppervlaktewater, naar aanleiding van de resultaten van het MAP-meetnet 2015-2016

               Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de tegenvallende resultaten van het mestbeleid

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel