Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 19 april 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 19 april 2017, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

1.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de interventies door FAST-takelaars bij pech op de autosnelweg

               Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de onduidelijkheden bij FAST-takeldiensten en het wegtakelen van voertuigen met pech op de autosnelwegen

2.             Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de heropening van het slachthuis in Tielt en de nood aan structurele maatregelen tegen dierenmishandeling in slachthuizen

               Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de opvolging van de wanpraktijken in het slachthuis van Tielt en bij uitbreiding de doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen

3.     Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de oprichting van een onafhankelijke en uitgebouwde waterregulator, naar aanleiding van de terugstorting van te hoog gefactureerde capaciteitsvergoedingen door De Watergroep

4.     Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de impact van het recente referendum in Turkije op de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie

5.             Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de uitkomst van het Overlegcomité inzake het luchthavendossier

               Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het resultaat van het Overlegcomité met betrekking tot de geluidsnormen voor vliegtuigen rond de luchthaven van Zaventem

               Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de acties van de Vlaamse Regering na het Overlegcomité betreffende het belangenconflict over de nationale luchthaven

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het resultaat van het Overlegcomité met betrekking tot de vluchtroutes boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de toename van het aantal geschorste leerlingen

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de sterke stijging van het aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen op basisscholen

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toenemend aantal definitieve uitsluitingen, naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s

               Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het stijgende aantal leerlingen dat definitief wordt uitgesloten

7.             Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de gevolgen van het wegvallen van het biomassaproject in Langerlo voor de energieheffing en het Vlaams Energieplan 2020

               Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het mogelijk verlagen van de energiefactuur en het behalen van de energiedoelstellingen tegen 2020

               Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de biomassacentrale van Langerlo en de gevolgen voor de energieheffing

8.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de nieuwe uitspraken van de minister met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van Diyanet-moskeeën in Vlaanderen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel