Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 18 december 2019, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 18 december 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 18 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Annick Lambrecht (sp·a) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de stand van zaken wat betreft een brexitgarantiefonds

Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de gevolgen van de Britse verkiezingen van 12 december 2019 voor de brexitstrategie van de Vlaamse Regering

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de Vlaamse brexitstrategie

Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk

2. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool voor sollicitatiefeedback

3. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de reactie van de minister op het afspringen van het akkoord in de dienstenchequesector

4. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de ondersteuning van het Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap

5. Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de schorsing van de studentenvereniging KVHV aan de UGent wegens uitspraken van een gastspreker

6. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen op school

7. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de handhaving van het vuurwerkverbod in het kader van dierenwelzijn

8. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de verbreding van de autosnelwegen E313 en E314 in Limburg

9. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over zwaar verkeer in schoolomgevingen

Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de problematiek van zwaar vrachtverkeer in stads- en gemeentecentra, naar aanleiding van het dodelijk ongeval aan de Tereos-fabriek in Aalst

Actuele vraag van Els Robeyns (sp·a) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het werken met venstertijden voor zwaar verkeer in schoolomgevingen

10. Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het uitstel voor de realisatie van de Limburgse Noord-Zuidverbinding

11. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de weigering van Facebook om socialprofitberichten te adverteren

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel