Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 18 april 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 18 april, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1.             Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de personeelsacties naar aanleiding van de toenemende agressie in de jeugdhulpvoorzieningen

               Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toenemende agressie in de jeugdhulpvoorzieningen

               Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de staking in de instellingen van de Broeders van Liefde

2.     Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toeleiding van slachtoffers van cyberpesten naar psychologische begeleiding, naar aanleiding van de berichtgeving over de negatieve effecten van een anonieme feedback-app

3.     Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toestemming van beide ouders voor de toegang tot geestelijke gezondheidszorg van hun kinderen

4.             Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de oproep om ook in Vlaanderen artificiële intelligentie een plaats te geven in de economie van de toekomst

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over artificiële intelligentie (AI)

5.     Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over innovaties op vlak van de vergroening van het vervoer

6.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de evolutie van de waterfactuur sinds de invoering van de nieuwe berekeningswijze van de waterprijs

7.             Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de renteloze lening van de Vlaamse Regering aan de zakenclub De Warande

               Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de nieuwe lening aan de Brusselse club De Warande

8.             Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het mogelijk gebruik van chemische stoffen geëxporteerd vanuit Vlaanderen voor de aanmaak van sarin-gas in Syrië

               Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de dagvaarding van drie Vlaamse bedrijven voor de export van een aantal chemische producten naar Syrië en Libanon zonder vergunning

9.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de aangekondigde lancering van een ‘digitaal leerlingenpaspoort’ en de kwaliteitsbewaking van dit leerlingendossier

10.   Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het attest voor leerkrachten godsdienst, specifiek leerkrachten islam, in het Vlaams onderwijs

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel